позвоните

1С:МедицинаКлиническая
лаборатория


Диетическое
питание


Поликлиника


    Аптека    
Решения для отрасли: Здравоохранение и медицина

[RuntimeException] 
Could not start session because headers have already been sent. "/home/o/odineska/ms1c.ru/public_html/1cfresh/kons.php":627. (0)
/home/o/odineska/ms1c.ru/public_html/bitrix/modules/main/lib/session/session.php:151
#0: Bitrix\Main\Session\Session->start()
	/home/o/odineska/ms1c.ru/public_html/bitrix/modules/main/lib/session/kernelsessionproxy.php:47
#1: Bitrix\Main\Session\KernelSessionProxy->start()
	/home/o/odineska/ms1c.ru/public_html/bitrix/modules/main/include.php:155
#2: require_once(string)
	/home/o/odineska/ms1c.ru/public_html/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php:14
#3: require(string)
	/home/o/odineska/ms1c.ru/public_html/1cfresh/test.php:3
#4: include(string)
	/home/o/odineska/ms1c.ru/public_html/1cfresh/kons.php:691
----------